Werkgroep “Zorg”

 

Werkgroep “Zorg”

INTERACTIEVE OUDERINFOAVOND: “HUISWERK/THUISWERK”

Dit schooljaar boog een werkgroep van de Ouderraad en het Schoolteam zich over het thema “Zorg, thuis en op school”.
Uit deze werkgroep kwam het initiatief om een interactieve ouderinfoavond te organiseren voor de ouders
rond het thema “Huiswerk/Thuiswerk”.
Op dinsdag 10 mei mochten we een 40-tal ouders en leerkrachten verwelkomen voor een goed gevulde interactieve infoavond.
In 3 groepen (kleuters, L1-L3 en L4-L6) bespraken we stellingen over huiswerk/thuiswerk. Bij de kleuters lag de focus vooral bij het groeien in zelfstandigheid en hoe men als ouders de kleuter hierin kan helpen en begeleiden. Voor L1-L3 ging de aandacht naar het leren maken van huiswerk en leren van lessen. Bij L4-L6 kwam daar ook het aspect van zelfstandig plannen bij.
Daarna werd het onderwerp van huiswerk/thuiswerk gekaderd in het bredere verhaal van groeien in zelfstandigheid, waarbij we kinderen loslaten, vertrouwen geven en begeleiden naar steeds meer op eigen benen staan.

Bevraging bij de leerlingen over huiswerk

Bij de uitnodiging voor de ouderinfoavond werd ook vragenlijst gevoegd voor de leerlingen en ouders van L1-L6.
De resultaten van deze bevraging over wat zij denken over huiswerk vind je hier.

Resultaten enquête huiswerk

INTERACTIEVE OUDERINFOAVOND: “HUISWERK/THUISWERK”

Graag bezorgen we iedereen alle stellingen, achtergrond informatie en tips die tijdens de infoavond aan bod kwamen.

Interactieve ouderavond stellingen achtergrond tips kleuters

Interactieve ouderavond stellingen achtergrond tips L1 – L3

Interactieve ouderavond stellingen achtergrond tips L4 – L6

Tips voor ouders, van ouders

Tijdens de infoavond verzamelden we de tips die de ouders met elkaar deelden. Graag delen we ze verder met iedereen.

 • Als je kind zich niet meer kan concentreren op zijn huiswerk,
  geef het dan een (bij voorkeur korte) pauze en laat het daarna verder werken.
 • Als je denkt dat je kind (te) lang aan zijn huiswerk bezig is. Schrijf dan op het huiswerk hoe lang het duurde.
  Dit kan waardevolle informatie zijn voor de klasjuf.
 • Indien op Bingel de oefeningen op tijd bij je kind veel frustratie opwekken,
  kan je vragen aan de leerkracht of zorgjuf om dit uit te schakelen.
 • Als je kind een toets krijgt, plan dan onmiddellijk samen met je kind wanneer het deze toets gaat voorbereiden.
  Het is goed om daarbij de leerstof op te delen in kleine stukjes en deze te verdelen over verschillende dagen.
 • Een goede planning geeft je kind structuur en rust. Probeer dit steeds samen met je kind te doen en
  leer het daarbij ook rekening houden met privé-activiteiten en hobby’s.
 • WERO leren:
  • Trage of moeilijke lezers kunnen het open boek deel van hun toets het best voorbereiden door thuis heel veel in het bronnenboek te lezen. Zo hebben ze in de klas minder tijd nodig om de gevraagde informatie terug te vinden.
  • Op de achterflap van de werkbundel staat een lijst met daarop welke leerstof de kinderen op welke manier moeten kennen.
   Je kan je kind hier elke dag een deel van laten voorbereiden (eventueel schriftelijk).
   Splits dit op in deeltjes en laat je kind op het einde de oefentoetsen maken op de computer.
   Zo ziet je kind onmiddellijk welke delen hij/zij al goed kent en welke nog eens herhaald moeten worden.
  • Laat je kind bij het studeren ook de sleutelwoorden uit de tekst zoeken en eventueel eens opschrijven.

Hebt u zelf ook een tip? Laat hem ons weten via info@berkenboomouderraad.be en we plaatsen hem bij op de lijst.

Enkele foto’s van de interactieve ouderinfoavond:

DSC_1086DSC_1083DSC_1081DSC_1076DSC_1075DSC_1072DSC_1071DSC_1067DSC_1063DSC_1061DSC_1051DSC_1049DSC_1047DSC_1039DSC_1038DSC_1035DSC_1028DSC_1027DSC_1023DSC_1021

Bijkomende informatie en tips

Tot slot delen we ook nog volgende informatie en tips, afkomstig van VCOV.
10 tips moet ik er naast zitten
mama heeft huiswerkstress
Tips huiswerk
vcov huiswerk
Gids voor ouders basisonderwijs