Wat is de ouderraad?

 

Ouderraad Berkenboom Heistraat
– Onze ouderraad is reeds meer dan 50 jaar actief op de school!
– De ouderraad is een officieel onderdeel van de school (zoals bepaald in het participatiedecreet) waarin geëngageerde ouders zich structureel inzetten voor de school.
– Onze ouderraad is een open groep waarin iedereen welkom is als lid.
– Naast onze effectieve leden rekent de ouderraad elk jaar op de ondersteuning van verschillende losse medewerkers.
Tevens zijn ouders ook actief op school als leesouder, rijouder, zwemouder,….
– De ouderraad is in de eerste plaats een communicatiemiddel tussen ouders en de school. We vormen een aanspreekpunt waar alle ouders terechtkunnen met reacties, vragen, opmerkingen en suggesties. In de ouderraadvergaderingen brengen we ouders, directie en leerkrachten samen om kritisch en opbouwend de schoolwerking op te volgen.
– Enkele ouders zijn ook afgevaardigd om de belangen van de hele oudergroep te vertegenwoordigen op vergaderingen van de schoolraad. In die raad bespreken de ouders samen met het schoolbestuur, de directies, de leerkrachten en de plaatselijke gemeenschap alle thema’s die de school aanbelangen.
– Vanuit de ouderraad- en schoolraadvergaderingen informeren we de ouders via verslagen, artikels in Twijgje, berichten op Gimme en op de schoolwebsite.
– Daarnaast heeft de ouderraad als doel om de school te ondersteunen, met raad en daad, met man- en/of vrouwkracht, bij klussen of bij activiteiten van de school. Ook dragen we een steentje bij aan de school op financieel en materieel vlak.
– Tot slot organiseert de ouderraad ook jaarlijks een aantal ontspannende activiteiten voor alle ouders, kinderen en het schoolteam.
Hierbij kunnen ouders en school contacten leggen en informatie uitwisselen in een ontspannen sfeer.

Heb je reacties, vragen, opmerkingen of suggesties? Neem gerust contact op via info@berkenboomouderraad.be of spreek iemand aan van het dagelijks bestuur of van de aanspreekpunten in de klas.

Bart Duysburgh (voorzitter)
Jan-Baptist Davidstraat 10
9100 Sint-Niklaas
Tel 03 776 04 94
GSM 0487 22 92 39
e-mail : bart@berkenboomouderraad.be

Sofie Baetens (penningmeester)
Dillaartwijk 56
9100 Sint-Niklaas
GSM 0497 76 50 68
e-mail : sofie@berkenboomouderraad.be

Barbara Smitz (coördinator werkgroepen)
Sparrenhofstraat 90
9100 Sint-Niklaas
GSM 0471 17 65 49
e-mail : barbara@berkenboomouderraad.be

Sandra Van Hamme (coördinator werkgroepen)
Dillaartwijk 32
9100 Sint-Niklaas
GSM 0478 49 96 29
e-mail : sandra@berkenboomouderraad.be

Kaat Foubert (secretaris)
G. De Ridderstraat 42
9100 Sint-Niklaas
Tel 03 296 86 32
GSM 0494 14 71 62
e-mail : kaat@berkenboomouderraad.be

Kristof Brys (secretaris digitaal)
Sparrenhofstraat 184
9100 Sint-Niklaas
Tel 03 296 22 24
GSM 0476 84 22 52
e-mail : kristof@berkenboomouderraad.be

Voorstelling ouderraad